Thông báo về việc cung cấp thông tin biên soạn và xuất bản sách Họ Đồng Việt Nam tập 2

Thứ ba - 15/12/2020 10:02 912 0
Thông báo của Ban Liên lạc Họ Đồng Việt Nam về việc c cấp thông tin biên soạn và xuất bản sách Họ Đồng Việt Nam tập 2
Cuốn sách Họ Đồng Việt Nam tập 1
Cuốn sách Họ Đồng Việt Nam tập 1
THÔNG BÁO VỀ VIỆC CUNG CẤP THÔNG TIN
BIÊN SOẠN VÀ XUẤT BẢN SÁCH HỌ ĐỒNG VIỆT NAM TẬP 2

Kính gửi:
- Ban liên lạc họ Đồng các tỉnh, thành, huyện, thị trên toàn quốc
- Hội đồng gia tộc các Chi/ Nhánh tộc họ Đồng
- Trưởng tộc/ Chi tộc họ Đồng
- Bà con, cô bác và anh chị em trong dòng tộc họ Đồng VN


- Nhằm chuẩn bị tốt cho công tác tổ chức Đại hội đại biểu họ Đồng toàn quốc lần thứ 2 và Gặp mặt họ Đồng Việt Nam lần thứ 5 vào đầu tháng 3 âm lịch năm 2021.
- Căn cứ vào Nghị quyết tại cuộc họp ngày 26/9/2020 của Ban liên lạc họ Đồng Việt Nam về việc thống nhất chủ trương biên soạn và tái bản cuốn sách họ Đồng Việt Nam tập 2.
Thường trực Ban liên lạc họ Đồng Việt Nam thông báo tới Hội đồng gia tộc, trưởng tộc, Ban liên lạc họ Đồng các tỉnh, thành phố, huyện, thị và toàn thể bà con họ Đồng trên toàn quốc về kế hoạch, tổ chức thực hiện việc biên soạn và tái bản sách họ Đồng Việt Nam tập 2.
Mục đích của việc tiếp tục biên soạn cuốn sách họ Đồng Việt Nam tập 2 là để ôn lại truyền thống dòng họ Đồng Việt Nam, qua đó mà giáo dục cho con cháu họ Đồng noi gương các vị tiên liệt họ Đồng mà ra sức rèn luyện phẩm chất, chăm chỉ lao động, siêng năng học tập, trở thành những nhân tài, những người con thành công, thành danh của gia đình họ Đồng và cũng là công dân Việt Nam có những đóng góp nhất định cho xã hội.
Nội dung cụ thể như sau :
I. VỀ DỰ THẢO ĐỀ CƯƠNG CUỐN SÁCH:
- Thư ngỏ của Trưởng Ban liên lạc họ Đồng Việt Nam
- Lời giới thiệu Ban biên tập
PHẦN TỔNG QUAN
1.Danh sách Ban liên lạc họ Đồng Việt Nam nhiệm kỳ 2015-2020
2.Bài viết báo cáo về kết quả hoạt động của Ban liên lạc họ Đồng Việt Nam nhiệm kỳ 2015- 2020 và phương hướng hoạt động của họ Đồng Việt Nam trong nhiệm kỳ tới.
PHẦN I : HỌ ĐỒNG VIỆT NAM TRONG LỊCH SỬ
1. Họ Đồng Việt Nam qua các giai đoạn lịch sử
- Giới thiệu một số bài viết khái quát, tổng quan họ Đồng Việt Nam (Chỉnh sửa, bổ sung )
2. Gương sáng tiền nhân
- Giới thiệu các về gương sáng họ Đồng thời xưa: Như Ngài Nhị tổ Pháp Loa Đồng Kiên Cương; Danh tướng Đồng Văn Năng; Đốc đồng trấn Lạng Sơn Tiến sĩ Đồng Doãn Giai, Tiến sĩ Đồng Nhân Phái...
3. Đạo hiếu họ Đồng
- Giới thiệu một số nhà thờ, từ đường họ Đồng lâu đời được công nhận là di tích lịch sử văn hoá như: Thiết Úng, Đông Anh; Trực Khang, Nam Định...
-Giới thiệu Đình, đền ,chùa, miếu thờ có công đóng góp của người họ Đồng xưa như: Đình Thiết Úng, Chùa Vĩnh Nghiêm, Chùa Thanh Mai; Đền thờ Tiến sĩ Đồng Doãn Giai; Đền thờ Danh tướng Đồng Văn Năng...

- Giới thiệu những con đường, trường học, phường, xã mang tên người con họ Đồng như : Phường mang tên Anh hùng LLVTND Đồng Quốc Bình ở Hải Phòng; Đường Đồng Văn Cống ở TP.HCM, Bến Tre; Đường phố mang tên liệt sĩ, Anh hùng LLVTND Đồng Phước Huyến ở Đà Nẵng và Quảng Nam, Trường học mang tên Tiến sĩ Đồng Doãn Giai, Tiến sĩ. Đồng Nhân Phái...
4. Đạo học họ Đồng
- Những khoa bảng của họ Đồng thời phong kiến
- Bảng vàng vinh danh học hàm, học vị, nhà khoa học, doanh nhân, cá nhân tiêu biểu của họ Đồng thời hiện đại
PHẦN 2: HỌ ĐỒNG TRÊN MỌI MIỀN ĐẤT NƯỚC
1. Họ Đồng Việt Nam : 10 năm kết nối (2010 -2020).
- Các bài viết như: Quá trình tìm hiểu,sưu tầm tư liệu, gia phả, kết nối dòng tộc; Một số suy nghĩ về nguồn cội...Quá trình biên soạn và xuất bản cuốn sách họ Đồng Việt Nam tập 1; Quá trình làm phim tư liệu họ Đồng; sáng tác các ca khúc về Họ Đồng Việt Nam...
2. Mạch nguồn họ Đồng Việt Nam
- Giới thiệu các nhánh, chi tộc trên mọi miền đất nước
- Một số chi họ Đồng đổi sang họ khác hoặc từ họ khác đổi sang họ Đồng
PHẦN 3: NGƯỜI HỌ ĐỒNG TIÊU BIỂU THỜI ĐẠI HỒ CHÍ MINH
1. Tiêu chí lựa chọn chân dung người họ Đồng tiêu biểu trong thời đại Hồ Chí Minh (có tiêu chí lựa chọn cụ thể kèm theo)
2.Người họ Đồng tiêu biểu trong lĩnh vực quản lý, chính trị
3. Người họ Đồng tiêu biểu trong quân đội, công an..
4.Người họ Đồng tiêu biểu trong lĩnh vực KHCN; Văn hoá,xã hội...
5.Doanh nhân họ Đồng Việt Nam tiêu biểu
6. Danh sách các Anh hùng liệt sĩ, thương binh, Mẹ Việt Nam Anh hùng 162 nhánh họ Đồng trên toàn quốc...
7. Danh bạ thông tin về các nhánh/chi tộc họ Đồng Việt Nam
8. Một số hình ảnh tiêu biểu về hoạt động của họ Đồng Việt Nam trong nhiệm kỳ 2015-2020
9. Mục lục
II. TIÊU CHÍ LỰA CHỌN VIẾT CHÂN DUNG NGƯỜI HỌ ĐỒNG VIỆT NAM TIÊU BIỂU THỜI ĐẠI HỒ CHÍ MINH ĐỂ ĐƯA VÀO SÁCH HỌ ĐỒNG VIỆT NAM TẬP 2
- Bản thân và gia đình luôn gương mẫu, chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.
- Là người tiêu biểu của dòng họ, có công lao, đóng góp trong sự nghiệp bảo vệ và xây dựng đất nước
1. Về lĩnh vực chính trị, quản lý:
- Từ cấp thứ trưởng, Bộ trưởng, Phó Chủ tịch, Chủ tịch UBND tỉnh trở lên
2. Về lĩnh vực an ninh, quốc phòng:
- Từ cấp thiếu tướng trở lên
3. Là Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân
4. Là Anh hùng lao động
5. Trong lĩnh vực KHCN, Văn hoá, xã hội...:
- Đoạt giải thưởng về KHCN, Văn học nghệ thuật cấp Trung ương trở lên: Giải thưởng Nhà nước, Giải thưởng Hồ Chí Minh về KHCN, Văn học nghệ thuật dành cho cá nhân.
- Được Nhà nước phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân, Nghệ sĩ Ưu tú, Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú
- Đoạt Huy chương Vàng cấp Quốc gia, Khu vực, Châu lục; Huân chương Lao động
- Được cộng đồng xã hội ghi nhận về những đóng góp tích cực trong lĩnh vực KHCN,Văn hoá, xã hội, nghệ thuật..
6. Doanh nghiệp, doanh nhân :
- Đại diện cho tinh thần dám nghĩ , dám làm, chủ động tư duy sáng tạo của người họ Đồng.
- Có dấu ấn khác biệt trên con đường khởi nghiệp kinh doanh.
III- TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
- Ngày 15/12/2020 :gửi phiếu khảo sát, thu tập thông tin, tài liệu
- Ngày 15/01/2021 :Kết thúc thu thập thông tin, tư liệu, hình ảnh
- Trước 15/01/2021: Tiến hành biên tập, chỉnh sửa, bổ sung
- Trước 15/02/2021 : Hoàn thành bản thảo sách họ Đồng lần 1
- Ngày 05/03/2021: Hoàn thành bản thảo sách họ Đồng lần 2
- Ngày 10/3/2021 : Thiết kế , chế bản
-Ngày 25/03/2021: Cho vào nhà in
- Ngày 05/04/2021: Phát hành
Phát huy truyền thống tốt đẹp của dòng tộc họ Đồng Việt Nam, Ban liên lạc họ Đồng Việt Nam trân trọng thông báo và kêu gọi Hội đồng gia tộc/ Trưởng tộc các nhánh họ và tất cả bà con họ Đồng trên mọi miền đất nước cùng lan toả ,chung tay, tham gia cung cấp thông tin, tư liệu, gia phả, tộc phả, sơ đồ, hình ảnh về chi, nhánh tộc của mình (theo mẫu khảo sát kèm theo) gửi về Ban biên tập sách Họ Đồng Việt Nam tập 2 theo hạn cuối cùng ngày 15/01/2021.
Do tuổi cao, sức yếu, một số Trưởng tộc, Hội đồng gia tộc các nhánh họ không lên mạng, hoặc đánh máy tính được, vì vậy, rất mong các bạn trẻ trong nhánh họ Đồng chia sẻ thông tin trên mạng xã hội cho nhiều người họ Đồng cùng biết. Đồng thời in mẫu phiếu khảo sát này, ghi chép giúp các cụ rồi gửi thông tin đầy đủ, chính xác về email của Ban biên tập (dongxuanthu@gmail.com).
Ban liên lạc họ Đồng Việt Nam phân công đầu mối để phụ trách việc thu thập và tiếp nhận thông tin :
1.Thường trực Ban biên tập sách Họ Đồng Việt Nam tập 2:
TS. Đồng Xuân Thụ, Tổng biên tập Tạp chí Môi trường và Đô thị Việt Nam (Tổng thư ký Ban liên lạc họ Đồng Việt Nam)
Địa chỉ: Tầng 17, Khu Văn phòng , Toà nhà C1, Thành Công, Phường Thành Công, Ba Đình, Hà Nội –
Email: dongxuanthu@gmail.com .
Điện thoại: 0913.220939
2. Họ Đồng thành phố Hải Phòng giao cho bà Đồng Thị Hồng Hoàn, Phó Ban liên lạc họ Đồng Việt Nam ,Phó Trưởng ban thường trực BLL họ Đồng TP.Hải Phòng làm đầu mối (Điện thoại: 0913020869 );
3. Họ Đồng tỉnh Hải Dương giao cho ông Đồng Bá Sáng, Uỷ viên Ban liên lạc họ Đồng Việt Nam, Phó trưởng ban thường trực BLL họ Đồng TP. Chí Linh làm đầu mối (Điện thoại: 0903203454) ;
4. Họ Đồng tỉnh Thanh Hoá giao cho ông Đồng Minh Quang, Phó trưởng Ban thường trực BLL họ Đồng huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hoá (Điện thoại: 0912859587);
5. Họ Đồng 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh giao cho ông Đồng Xuân Dũng, Uỷ viên Ban liên lạc họ Đông Việt Nam, Trưởng Ban liên lạc họ Đồng Nghệ Tĩnh làm đầu mối (Điện thoại: 0983469883) ;
6. Họ Đồng tỉnh Quảng Bình giao cho ông Đồng Kỳ Lân, Trưởng Ban liên lạc họ Đồng xã Cảnh Dương làm đầu mối (Điện thoại: 0386518303);
7. Họ Đồng tỉnh Quảng Nam và Đà Nẵng giao cho Luật sư Đồng Thông, Ban liên lạc lâm thời họ Đồng KV Quảng Nam - Đà Nẵng làm đầu mối (Điện thoại: 0914126918)
8. Họ Đồng tỉnh Quảng Ngãi giao cho ông Đồng Trinh Luận, Trưởng Ban liên lạc họ Đồng huyện Bình Sơn làm đầu mối (Điện thoại: 0913434687 - 0949176578);
9. Họ Đồng KV TP. Hồ Chí Minh giao cho ông Đồng Đăng Thể, Uỷ viên Ban liên lạc họ Đồng Việt Nam, Trưởng BLL họ Đồng TP.HCM làm đầu mối (Điện thoại: 0935244095)
10. Họ Đồng KV Đồng bằng sông Cửu Long giao cho ông Đồng Việt Hải, Uỷ viên Ban liên lạc họ Đồng Việt Nam, Trưởng Ban liên lạc họ Đồng Cần Thơ làm đầu mối (Điện thoại: 0949436349).
Trân trọng !
  Hà Nội, ngày 15 tháng 12 năm 2020
TM. BAN LIÊN LẠC
TRƯỞNG BAN


GS.TS.Trung tướng Đồng Minh Tại

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây