Giới thiệu cuốn sách Họ Đồng Với vùng đất Chí Linh

Thứ bảy - 18/03/2023 07:41 434 0
Nhân dịp tổ chức Đại hội đại biểu họ Đồng TP. Chí Linh lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2019-2024, BLL Họ Đồng TP. Chí Linh đã cho ra mắt cuốn sách "Họ Đồng với vùng đất Chí Linh". Nội dung cuốn sách nhằm giới thiệu về 8 chi họ Đồng trên địa bàn thành phố cũng như các nhân vật lịch sử Họ Đồng Chí Linh tiêu biểu trong lịch sử; thành viên ưu tú các chi họ và các địa danh tiêu biểu gắn với dòng họ Đồng ở Chí Linh.Cuốn sách được thực hiện nhằm nói lên khát vọng hướng về tổ tiên cội nguồn, thể hiện niềm tự hào của những người mang họ Đồng ở thành phố Chí Linh, đồng thời khơi dậy, khích lệ niềm tự hào cho lớp lớp thế hệ con cháu họ Đồng thành phố Chí Linh hôm nay. Khuyến khích, động viên con cháu các nhánh họ không ngừng vươn lên, xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc vững bền, quê hương đất nước giàu mạnh trường tồn, để không phụ lòng và hổ thẹn với tổ tiên dòng tộc họ Đồng Việt Nam.
BAN BIÊN SOẠN
CHỈ ĐẠO BIÊN SOẠN:
BAN LIÊN LẠC HỌ ĐỒNG THÀNH PHỐ CHÍ LINH, TỈNH HẢI DƯƠNG

BAN BIÊN SOẠN:
ĐỒNG TỐ TUẾ - Chủ tịch Hội đồng Gia tộc họ Đồng Tố (Cổ Thành – Phả Lại)
ĐỒNG VĂN QUYỀN - Chủ tịch Hội đồng Gia tộc họ Đồng Văn (Nam Gián – Cổ Thành)
ĐỒNG ĐĂNG BÌNH - Hội đồng Gia tộc họ Đồng Đăng (Cổ Châu – Cổ Thành)
ĐỒNG DUY TÂN - Trưởng tộc họ Đồng Văn (Phao Sơn – Phả Lại)
ĐỒNG VĂN VŨ - Trưởng tộc họ Đồng Văn (Khê Khẩu – Văn Đức)
ĐỒNG THẾ HƯNG - Trưởng tộc họ Đồng Thế (Khê Khẩu – Văn Đức)
ĐỒNG BÁ BINH - Chủ tịch Hội đồng Gia tộc họ Đồng Bá (Khê Khẩu – Văn Đức)
ĐỒNG VĂN VẠN - Thư ký họ Đồng Văn (Dược Sơn – Hưng Đạo)
ĐỒNG BÁ TUYẾN - Ủy viên Hội đồng Gia tộc họ Đồng Bá, Trưởng ban Thông tin, Truyền thông BLL họ Đồng TP. Chí Linh

TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
ĐỒNG BÁ TUYẾN (Trưởng ban)
Trưởng ban Thông tin – Truyền thông
ĐỒNG VĂN QUYỀN
Trưởng ban Tư liệu – Tộc phả

Cuốn sách sử dụng các thông tin, tư liệu của các tác giả: Tăng Bá Hoành, Đỗ Đình Tuân, Hoàng Dũng, Nguyễn Minh Tường, Hồng Hải, Đồng Minh Tại, Đồng Xuân Thụ, Đồng Thị Hồng Hoàn, Đồng Xuân Thành, Đồng Minh Sơn,...

Ảnh bìa: Viên Thông bảo tháp, chùa Thanh Mai, xã Hoàng Hoa Thám, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương. Tác giả: Phương Văn Kim.

LỜI TỰA
Họ Đồng là một dòng họ không lớn ở Việt Nam, nhưng trong tiến trình lịch sử của dân tộc, có rất nhiều người con họ Đồng có công với dân với nước, góp phần làm dạng danh đất nước và tộc họ.

Thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương là một vùng đất địa linh nhân kiệt. Trong sự phát triển của dòng họ Đồng ở Việt Nam, vùng đất này là một trong những địa danh có những nhân vật họ Đồng được biết đến trong lịch sử. Đó là Thiền sư Pháp Loa Đồng Kiên Cương (1284-1330), quê thôn Cửu La, xã Phù Vệ, huyện Chí Linh, châu Nam Sách, lộ Lạng Giang (nay thuộc phường Ái Quốc, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương). Ông là một Thiền sư Việt Nam thuộc dòng thiền Trúc Lâm Yên Tử. Sư là môn đệ của Vua Trần Nhân Tông, là Tổ sư thứ hai sau Đức Vua Trần Nhân Tông; Đó là Tiến sĩ Đồng Thức là người xã Phù Vệ, huyện Chí Linh, (nay thuộc phường Ái Quốc, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương), đỗ Thái học sinh năm Quang Thái năm thứ 6 (1393) đời vua Trần Thuận làm quan tới chức Thị lang. Khi nhà Trần mất ngôi, nhà Hồ thấy ông có tài đã trọng dụng và phong chức Ngự sử Trung tán; Đó là 6 tiến sĩ nho học ở tổng Cổ Châu, nay thuộc phường Cổ Thành, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương. Tại đây, từ thế kỉ XVI-XVIII đã có 6 tiến sĩ nho học được đề tên trong văn miếu Quốc Tử Giám. Đó là: Tiến sỹ Đồng Văn Giáo (1528-?), Tiến sỹ Đồng Hãng (1530-?), Tiến sỹ Đồng Đắc (1535-?), Tiến sỹ Đồng Hưng Tạo, Tiến sỹ Đồng Tồn Trạch (1617-1692), Tiến sỹ Đồng Bỉnh Do (1647).

Ngày nay, cùng với sự kết nối của các nhánh họ Đồng trên cả nước, phong trào kết nối dòng họ ở Chí Linh diễn ra sôi nổi, ngay từ những năm cuối thập niên 1980. Năm 2016, dưới sự định hướng, hỗ trợ của Ban Liên lạc họ Đồng Việt Nam, Ban Liên lạc lâm thời họ Đồng Chí Linh ra đời và đi vào hoạt động đánh dấu sự kết nối mạnh mẽ của các nhánh họ Đồng nơi đây. Trong quá trình hoạt động, BLL lâm thời đã có nhiều hoạt động kết nối các chi họ, khuyến học, khuyến tài, tri ân những người có công với dân, với nước, cũng như nhiệt tình tham gia các hoạt động của họ Đồng Việt Nam, cũng như các tỉnh, thành phố khác trên cả nước.

Cuốn sách họ Đồng với vùng đất Chí Linh là ấn phẩm đầy tâm huyết của các chi họ Đồng và thành viên BLL họ Đồng thành phố Chí Linh. Với cách làm khoa học, sáng tạo, tổng hợp thông tin, biên tập kỹ lượng, cuốn sách đã làm nổi bật được truyền thống của dòng họ Đồng nơi đây, cũng như sức sống, sự phát triển mạnh mẽ của 8 nhánh họ Đồng hiện nay tại thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương – vùng đất có nhiều dấu ấn với họ Đồng Việt Nam. Do hoàn cảnh lịch sử của đất nước, gia phả nhiều chi họ không còn, việc ghi chép, thu thập, lưu trữ thông tin gia phả, tộc phả, tộc ước hiện nay còn nhiều khó khăn, những việc mà Ban biên soạn cuốn sách làm được thật đáng trân quý và tự hào.
Trong sự phát triển không ngừng của đất nước, cầu mong Tổ tiên dòng họ sẽ luôn phù hộ để dòng họ Đồng ở Chí Linh ngày càng phát triển, trường tồn, lớn mạnh trong lòng họ Đồng và đất nước Việt Nam.

Xin được mở trang sách cùng bạn đọc...
GS.TS. Trung tướng Đồng Minh Tại
TRƯỞNG BAN LIÊN LẠC HỌ ĐỒNG VIỆT NAM
 
LỜI NÓI ĐẦU
 
Những người mang họ Đồng ở thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương luôn tự hào là được sinh ra tại vùng đất có nhiều dấu ấn đối với sự phát triển của họ Đồng ở Việt Nam. Trong tiến trình lịch sử của dân tộc, cùng với Họ Đồng Việt Nam, những người mang họ Đồng ở thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương đã luôn đồng hành cùng với bách gia trăm họ trong sự nghiệp dựng nước, giữ nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Để bước đầu nghiên cứu và tìm hiểu về cội nguồn dòng tộc, thu thập, ghi chép lại truyền thống nhân văn, hiếu học của các chi họ, thể theo nguyện vọng của các chi họ Đồng ở thành phố Chí Linh, Ban Liên lạc Họ Đồng thành phố Chí Linh đã tiến hành tổng hợp thông tin, biên tập và xuất bản cuốn sách: “Họ Đồng với vùng đất Chí Linh”.

Nội dung cuốn sách gồm 5 chương và phần phụ lục. Chương 1: Giới thiệu khái quát về vùng đất và con người thành phố Chí Linh – vùng đất lịch sử, địa linh nhân kiệt, nhiều lần đồng hành cùng đất nước. Chương 2: Trình bày khái quát về nguồn gốc và những nhân vật tiêu biểu của dòng họ Đồng ở Việt Nam. Đồng thời, ở chương này cũng tổng hợp một số hoạt động kết nối dòng tộc tiêu biểu của Ban liên lạc họ Đồng Việt Nam từ năm 2014 đến nay. Chương 3: Giới thiệu thông tin về 8 nhánh họ Đồng hiện nay đang sinh sống trên địa bàn thành phố Chí Linh, cũng như các hoạt động kết nối dòng tộc của Ban Liên lạc lâm thời họ Đồng thành phố Chí Linh. Chương 4: Giới thiệu về các nhân vật họ Đồng tiểu biểu gắn với vùng đất Chí Linh, Chương 5: Giới thiệu các di tích lịch sử gắn với hoạt động của các chi họ Đồng ở Chí Linh. Phần phụ lục giới thiệu danh sách bà mẹ Việt Nam Anh hùng, liệt sỹ họ Đồng Chí Linh; Mẫu phiếu điều tra dòng họ, Quy chế tổ chức và hoạt động của họ Đồng thành phố Chí Linh.

Cuốn sách được thực hiện nhằm nói lên khát vọng hướng về tổ tiên cội nguồn, thể hiện niềm tự hào của những người mang họ Đồng ở thành phố Chí Linh, đồng thời khơi dậy, khích lệ niềm tự hào cho lớp lớp thế hệ con cháu họ Đồng thành phố Chí Linh hôm nay. Khuyến khích, động viên con cháu các nhánh họ không ngừng vươn lên, xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc vững bền, quê hương đất nước giàu mạnh trường tồn, để không phụ lòng và hổ thẹn với tổ tiên dòng tộc họ Đồng Việt Nam.

Bằng tâm huyết với dòng họ, và trách nhiệm với tổ tiên, dòng tộc, các thành viên Ban biên tập đã cố gắng thu thập, tìm hiểu và chắp nối thông tin bằng nhiều hình thức, thông qua  sự đóng góp tích cực của nhánh họ Đồng ở thành phố Chí Linh. Tuy nhiên, do biến động của lịch sử và đất nước, việc ghi chép, lưu giữ tộc phả, thu thập các thông tin tư liệu có nhiều khó khăn nên nội dung cuốn sách bước đầu chỉ dừng lại ở việc tổng hợp thông tin, các thông tin được cung cấp từ  các chi họ, cần phải được tiếp tục thu thập, nghiên cứu, xác minh. Ban Biên tập rất mong nhận được ý kiến đóng góp, bổ sung của quý độc giả để nội dung cuốn sách được đầy đủ và hoàn thiện hơn.
BAN BIÊN SOẠN
 
MỤC LỤC
 
Lời nói đầu
Lời tựa của GS.TS. Trung tướng Đồng Minh Tại – Trưởng BLL họ Đồng Việt Nam
CHƯƠNG 1. CHÍ LINH – VÙNG ĐẤT “ĐỊA LINH NHÂN KIỆT”
1. Vùng đất địa linh
2. Vùng đất tụ nhân tài
3. Tự hào “Chí Linh bát cổ”
CHƯƠNG 2. HỌ ĐỒNG Ở VIỆT NAM
1. Họ Đồng Việt Nam trong lịch sử
2. Hoạt động kết nối dòng tộc của Ban liên lạc họ Đồng Việt Nam
CHƯƠNG 3. HỌ ĐỒNG Ở THÀNH PHỐ CHÍ LINH
1. Khái quát về các chi họ Đồng ở Chí Linh
2. Họ Đồng Bá (Khê Khẩu, Văn Đức)
3. Họ Đồng Đăng (Cổ Châu, Cổ Thành)
4. Họ Đồng Thế (Khê Khẩu, Văn Đức)
5. Họ Đồng Tố (Bình Giang, Phả Lại)
6. Họ Đồng Văn (Dược Sơn, Hưng Đạo)
7. Họ Đồng Văn (Nam Đoài, Cổ Thành)
8. Họ Đồng Văn (Phao Sơn, Phả Lại)
9. Họ Đồng Văn (Khê Khẩu, Văn Đức)
10. Hoạt động kết nối dòng tộc của BLL Lâm thời Họ Đồng TP Chí Linh
CHƯƠNG 4. CÁC NHÂN VẬT LỊCH SỬ HỌ ĐỒNG VỚI VÙNG ĐẤT CHÍ LINH
1. Thiền sư Pháp Loa Đồng Kiên Cương
2. Tiến sĩ Đồng Thức
3. Đồng Ngạn Hoằng
4. Làng tiến sĩ nho học họ Đồng ở Chí Linh
5. Tiến sĩ Đồng Hãng và các giai thoại
6. Các thành viên tiêu biểu họ Đồng Chí Linh hôm nay
CHƯƠNG 5. CÁC DI TÍCH LỊCH SỬ GẮN VỚI HỌ ĐỒNG Ở CHÍ LINH
1. Chùa Thanh Mai
2. Chùa Sùng Nghiêm
3. Đền Khê Khẩu
PHỤ LỤC
1. Danh sách bà mẹ Việt Nam anh hùng, liệt sỹ họ Đồng Chí Linh
2. Mẫu phiếu khảo sát thông tin các chi họ.
3. Quy chế Tổ chức và hoạt động của Họ Đồng thành phố Chí Linh
4. Một số hình ảnh hoạt động của các nhánh họ Đồng và BLL lâm thời họ Đồng Chí Linh từ năm 2014 đến nay
Tài liệu tham khảo
Mục lục
BAN LIÊN LẠC HỌ ĐỒNG THÀNH PHỐ CHÍ LINH

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây